ποθεινοτέρους

ποθεινοτέρους
ποθεινός
full of longing
masc acc comp pl
ποθεινός
full of longing
masc acc comp pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”